http://www.aluksne.lv/Informācija par saskaņā ar Alūksnes novada domes lēmumiem
dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem

 

N.p.k.

Domes lēmuma Nr.

Īpašuma adrese

Nodokļa objekts

Pamatparāda summa

Nokavējuma nauda

Kopā

1.

28.11.2013. lēmums Nr.542

Augusta iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

 

Ls 11,50

Ls 1,88

Ls 13,38

2.

27.03.2014. lēmums Nr.89

„Krastiņi”, Annas pagasts, Alūksnes novads

zeme

EUR 80,08

EUR 24,87

EUR 104,95

ēkas

EUR 10,48

EUR 2,59

EUR 13,07

3.

27.03.2014. lēmums Nr.90

„Lāčplēši 2”, Annas pagasts, Alūksnes novads

zeme

EUR 7,37

EUR 0,81

EUR 8,18

ēkas

EUR 3,18

EUR 0,14

EUR 3,32

4.

27.03.2014. lēmums Nr.91

„Ozolkalni”, Annas pagasts, Alūksnes novads

zeme

EUR 36,24

EUR 36,84

EUR 73,08

ēkas

EUR 7,11

EUR 3,93

EUR 11,04

5.

25.09.2014.. lēmums Nr.337

„Zaķenīca”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

nekustamais īpašums

76,89 EUR

6,77 EUR

 

83,66 EUR

6.

25.09.2014.. lēmums Nr.337

„Kušķi”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

nekustamais īpašums

6,89 EUR

 

6,89 EUR

 

13,78 EUR

7.

18.12.2015. lēmums Nr.443

Rūpniecības iela 3, Alūksne, Alūksnes novads

nekustamais īpašums

1039,54 EUR

 

115,25 EUR

1154,79 EUR

8.

18.12.2015. lēmums Nr.443

Torņa iela 5, Alūksne, Alūksnes novads

par ēkām un būvēm

 

163,13 EUR

 

163,12 EUR

326,25 EUR

9.

18.12.2015. lēmums Nr.443

Gulbenes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

par ēkām un būvēm

 

427,63 EUR

403,47 EUR

831,10 EUR

10.

18.12.2015. lēmums Nr.443

Ezermalas iela 50, Alūksne, Alūksnes novads

 

par nekustamo īpašumu

85,97 EUR

17,46 EUR

 

103,41 EUR
11. 29.01.2015. lēmums
Nr.13
"Ķikuti",
Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

par
nekustamo īpašumu

111,45 EUR 63,02 EUR 174,47 EUR
12. 29.01.2015.
lēmums
Nr.14
Brīvības iela 21-8, Alūksne,
Alūksnes novads
par
nekustamo
īpašumu
21,22 EUR 4.99 EUR 26,21 EUR
13. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Noriņas”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi


Par ēkām

63,35 EUR


7,11 EUR

63,35 EUR

5,28 EUR

126,70 EUR

12,39 EUR
14. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Ozoliņi”, Jaunalūksnes pagasts Par zemi 34,58 EUR 32,94 EUR 67,52 EUR
15. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Saulīši”, Jaunalūksnes pagasts Par ēkām 14,23 EUR 11,82 EUR 26,05 EUR
16. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Māliņi”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi

Par ēkām

42,60 EUR


7,11 EUR

42,60 EUR


5,25 EUR

85,20 EUR


12,36 EUR
17. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Zariņi”, Jaunalūksnes pagasts Par zemi 213,74 EUR 208,62 EUR 422,36 EUR
18. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Aizcirtums”, Jaunalūksnes pagasts Par zemi 4,87 EUR 4,88 EUR 9,75 EUR
19. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Ezerkalni”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi


Par ēkām

219,81 EUR


21,32 EUR

232,81 EUR

15,34 EUR

452,62 EUR


36,66 EUR
20. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Beja 11”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi


Par ēkām

55,63 EUR


4,00 EUR

49,11 EUR


2,47 EUR

104,74 EUR


6,47 EUR
21. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Jaunciems”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi


Par ēkām

79,68 EUR


15,45 EUR

62,89 EUR


4,85 EUR

142,57 EUR

20,30 EUR
22. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Ķieģeļkalns”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi


Par ēkām

9,56 EUR


14,23 EUR

9,56 EUR


11,53 EUR

19,12 EUR


25,76 EUR
23. 27.08.2015. lēmums Nr.267 “Adrakaši”, Jaunalūksnes pagasts

Par zemi


Par ēkām

0,83 EUR


7,61 EUR

0,83 EUR


6,51 EUR

1,66 EUR


14,12 EUR
24.

24.09.2015.
Lēmums

Nr. 286
“Čiekuri”-2, Jaunannas pagastā,  Alūksnes novadā

Par zemi


Par ēkām

4,50 EUR

11,75 EUR

0,49 EUR

1,32 EUR

4,99 EUR

13,07 EUR
25.

24.09.2015.
Lēmums

Nr. 287
„Rūķīši” - 6, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

Par zemi

Par ēkām

33,43 EUR

9,00 EUR

16,77 EUR

3,99 EUR

50,20 EUR

12,99 EUR
26.

24.09.2015.
Lēmums

Nr. 288
„Bezdelīgas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā par nekustamo īpašumu 57.04 EUR 50,98 EUR 108,02 EUR
27.

24.09.2015.
Lēmums

Nr. 288

„Jaundimanti”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā

par nekustamo īpašumu 60,20 EUR 55,18 EUR 115,38 EUR
28.

24.09.2015.
Lēmums
Nr. 288

„Kļavas 1”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā Par nekustamo īpašumu 86,65 EUR 14,39 EUR 101,04 EUR
29.

24.09.2015.
Lēmums

Nr. 289

„Medņu salas”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

Par nekustamo īpašumu 272.44 EUR 225,37 EUR 497,81 EUR
30.

24.09.2015.
Lēmums

Nr. 289

„Kadilas”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

Par nekustamo īpašumu 137.49 EUR 121,70 EUR 259,19 EUR
31.

23.12.2015. Nr.390

“Vārpas 1”, Annas pagasts, Alūksnes novads

Par nekustamo īpašumu

12,91 EUR

1,58 EUR

14,49 EUR

32.

23.12.2015. Nr.390

Lielā Ezera iela 2A, Alūksne, Alūksnes novads

Par zemi

40,88 EUR

19,63 EUR

60,51 EUR

33.

23.12.2015. Nr.390

Brīvības iela 21-4, Alūksne, Alūksnes novads

Par dzīvokļa īpašumu

14,00 EUR

2,51 EUR

16,51 EUR

34.

23.12.2015. Nr.390

Parka iela 5-12, Alūksne, Alūksnes novads

Par dzīvokļa īpašumu

39,74 EUR

12,54 EUR

52,28 EUR

35.

LĒMUMS Nr.72

Igaunīši 3”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.

 

par zemi
par ēkām

 

55,24 EUR
8,73 EUR

 

-
24,98 EUR

 

55,24 EUR
22,71 EUR

36.

LĒMUMS Nr.73

“Ievukalns”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

 

par zemi
par ēkām

 

299,28 EUR
18,75 EUR

 

-
168,54 EUR

 

299,28 EUR
187,29 EUR

37.

LĒMUMS Nr.74

“Putnukalni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.

 

par zemi
par ēkām

 

327,73 EUR
0,56 EUR

 

-
190,80 EUR

 

327,73 EUR
191,36 EUR

38.

LĒMUMS Nr.75

“Viesturi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā,

 

par zemi
par ēkām

 

23,72 EUR
14,48 EUR

 

-
8,81 EUR

 

23,72 EUR
23,29 EUR

39.

LĒMUMS Nr.76

“Uzkalniņi 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

 

par zemi
par ēkām

 

68,07 EUR
15,21 EUR

 

-
43,94 EUR

 

68,07 EUR
59,15 EUR

40.

25.08.2016. lēmums Nr.268

“Kazukalns”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

Par pašvaldībai piekritīgo zemi

714,71 EUR

714,71 EUR

1429,42 EUR

41.

25.08.2016. lēmums Nr.268

“Pušpuri”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

Par pašvaldībai piekritīgo zemi

91,98 EUR

46,18 EUR

138,16 EUR

42.

25.08.2016. lēmums Nr.268

“Svārupi”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

Par pašvaldībai piekritīgo zemi un ēkām

45,47 EUR

18,11 EUR

63,58 EUR

43.

25.08.2016. lēmums Nr.268

“Vecsemeikas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

Par pašvaldībai piekritīgo zemi un ēkām

76,68 EUR

28,61 EUR

105,29 EUR

44.

25.08.2016. lēmums Nr.269

“Puķudruvas”, Malienas pagasts, Alūksnes novads

Par zemi

25,05 EUR

25,05 EUR

50,10 EUR

45.

27.10.2016. lēmums Nr.362

Ojāra Vācieša iela 1, Alūksne, Alūksnes novads

Par nekustamo īpašumu

-

4539 EUR

4539 EUR

46. 16.06.2017. Alsviķu pagasta pārvaldes lēmums "Grīvas", Alsviķu pagasts, Alūksnes novads Par zemes īpašumu 50,48 EUR 50,48 EUR 100,96 EUR
47. Ilzenes pagasta pārvaldes 14.11.2017. lēmums “Kazaiņi”, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 55,79 EUR 48,40 EUR 104,19 EUR