http://www.aluksne.lv/20. decembris

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)
17.00 Ziemassvētku eglīte senioriem (Māriņkalna tautas namā)
18.00 4.-6. klašu Ziemassvētku koncerts (Alūksnes pilsētas sākumsskolā)