<<< Atpakaļ

 

Pagastu pārvaldes informē par satiksmes ierobežojumiem


06.11.2017.Annas pagasta pārvalde informē, ka ar 06.11.2017. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļa Anna – Teikas. Pa autoceļu aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Ar 23.11.2017. Alūksnes novada Zeltiņu pagastā pa autoceļu Rožukalns-Ziemeļi aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas. Bez ierobežojuma atļauts pārvietoties: Valsts speciālās nozīmes un operatīvajām automašīnām; svaigpiena cisternām; SIA “Sorma” tehnikai autoceļa remontdarbu veikšanai.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv