<<< Atpakaļ

Kaikas vasaras augstskola šogad notiks Kornetos

 03.08.2017.

 


Kaikas vasaras augstskola ir Veru apkārtnes valodā runājošo ļaužu satikšanās. Vasaras augstskolas programmā tradicionāli ir lekcijas un diskusijas, notiek iepazīšanās ar norises vietu, vakaros - kultūras programmas. Atsevišķi tiek organizēti pasākumi arī bērniem un radošas darbnīcas. Vasaras augstskolas notiek katru gadu augusta otrās nedēļas nogalē, no piektdienas līdz svētdienai.

Nometne ceļo pa dažādām vecās Veru zemes draudzēm. Savu nosaukumu vasaras augstskola dabūjusi no vietas, kur tā notikusi pirmo reizi - Karulas draudzē Kaikas ciemā. 1989. gadā notika pirmā Veru valodā runājošo vasaras skola. Šogad 29.vasaras augstskola notiks Veclaicenes pagastā Kornetu ciemā, vietā, kas tagad ir Latvijas daļa, bet kādreiz ir bijusi Reuges draudzes daļa un kur vēl arī tagad dzīvo Veru valodā runājošie cilvēki.

Vasaras augstskolas nometnes tiek organizētas Veru biedrības (VKKF) vadībā. Vasaras augstskola ir lauzusi uzskatu, ka Veru valodā nevar runāt par abstraktām lietām, dažādās lekcijās ir runāts gan par valodu, gan par dabas zinātni, līdz pat filozofijai. No vasaras augstskolas ir radušās domas par Veru institūta dibināšanu un par Veru valodas Dziesmusvētkiem (Uma Pidu). 29. vasaras augstskolu Kornetā atbalsta Igaunijas Kultūrkapitāla fonds, Alūksnes novada pašvaldība, Veclaicenes pagasta pārvalde u.c. atbalstītāji.


Programma
KAIKAS VASARAS AUGSTSKOLA KORNETOS
11.-13.08.2017.

PIEKTDIENA, 11. AUGUSTS

13.00 Reģistrēšanās un pusdienas
14.00 Vasaras augstskolas atklāšana /Rektors, Jānis Prangels, iepazīstināšana ar bērnu apmācību programmu/Kornetu dziesmu ansamblis/
14.30-19.00 LEKCIJAS: VALODA UN VĒSTURE
14.30 -19.00 radošas darbnīcas (keramika Uģis Puzulis, floristika – Dina Semjonova, apzīmēšana – Dace Rozīte Žagariņa)
14.30 Kaja Allilender “160 Mulgi zemes gadi”
15.15 Dace Markus “Augšzemnieku dialekta dziļo latgalisko izlokšņu malēniskais variants”
16.15 Jānis Mednis “Lībiešu identitāte 21. gadsimtā”
17.15 Kalle Eller “Kurzemnieki nedala Kaupo kaunu”
18.00 Valdur Tanilsoo “Par Veclaicenes pagasta, Kornetu un Lūcinieka vēsturi”
18.45 Dienas kopsavilkums
19.00 Vakariņas
20.00-23.00 Dziedāšana pie ugunskura Ievas ezera krastā kopā ar Talna Liiso, Herbert Konnula, Indrek Hunt
20.00-23.00 Veclaicenes tautas namā filmu vakars

SESTDIENA, 12. AUGUSTS
8.00 Brokastis
9.00-12.00 LEKCIJAS: MŪSDIENĀS – VALODA UN VĒSTURE
9.00-12.00 Veru apkārtnes multfilmas veidošana “Vecais velns un Dieviņš dala zemi” (Kristīne Vimba)
9.00 Terje Lõbu “Kā izdevās Latvijā palikt par igauņiem”
9.45 Sulev Iva “Veru valodas tehnoloģija”
10.30 Agu Vissel "Etno-futūrisms, no mākslas par dzīves kārtību/veidu!?"
10.30 Juva Sullovi wiki darbnīca
11.00 Guntars Godiņš “Seno igauņu tautasdziesmu un eposa "Kalevdēls" (Kalevipoeg) atdzejošana latviešu valodā”
12.00 Kadri Karu “Iepazīstināšana ar Veru apriņķa ēdieniem”
12.00-13.00 pusdienas
13.00-18.00 Ekskursija Kornetu apkārtnē, talkā Pareizticīgo kapsētā, (gids Jānis Prangels)
18.00 Vakariņas “Mišu muzejā”
19.00 Veclaicenes estrādē Krabu ciema amatierteātra izrāde “Medībās”
20.30 Zaļumballe kopā ar Kadri Laube un draugi

SVĒTDIENA, 13. AUGUSTS

8.00 Brokastis
9-13 LEKCIJAS UN DISKUSIJA: PĀRROBEŽAS SADARBĪBA
9.00 Lembit Vaba “Muļķi, kurrati, urmasi u.c. etnonīmi un valodu kontakti”
9.45 Santa Daume “Kas nodarbina latviešu prātus?”
10.45 Hannes Korjus “Ko igauņi ir atraduši Latvijā?”
11.30 – 12.45 Diskusija: “Kā, un vai saglabāt igauniskumu Kornetā, Veclaicenē?” Jānis Prangels, Maija Rozīte, Margus Konnula, Uuno Ojala, Peeter Ilus u.c., kas vien gribēs izteikties
12.45 Vasaras augstskolas noslēgums
13.00 Pusdienas

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv