Aicinām pieteikties mazo vokālistu konkursam „Alūksnes novada Cālis 2012”

04.04.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     13. maijā Alūksnes pilsētas Tautas namā notiks Alūksnes novada mazo vokālistu konkurss „Cālis 2012”, tādēļ aicinām līdz 2. maijam konkursam pieteikt jaunos talantīgos dziedātājus.

     - Mazo vokālistu konkursa mērķis ir attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas, kā arī veicināt un pilnveidot jauno dziedātāju skatuves kultūru, uzstāšanās pieredzi un mūzikas pedagogu jaunradi, - norāda Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
     Konkursa rīkotāji – Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļa un Alūksnes pilsētas Tautas nams - mazo vokālistu sacensībai aicina pieteikt dalībniekus vecumā no diviem līdz sešiem (ieskaitot) gadiem.
     Par dalībniekiem drīkst kļūt bērni, kurus izvirzījušas pārvalžu un pilsētas konkursu „Cālis - 2012” žūrijas, bet, ja konkrētā novada teritorija - pārvalde vai pilsēta šādu konkursu nerīko, tad mazo dziedātāju konkursam var pieteikt vecāki vai muzikālais pedagogs.
     Jaunajiem solistiem savā repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles, izvēloties tādus skaņdarbus, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas a capella, mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā. Dalībnieku sniegumu vērtēs organizatoru uzaicināta žūrijas komisija.
     Konkursa noslēgumā, protams, būs arī balvas. Pati galvenā balva būs tituls „Alūksnes novada Cālis 2012”, pirmās trīs godalgotās vietas suminās vecuma grupā no diviem līdz četriem un no pieciem līdz sešiem gadiem, kā arī piešķirs dažādu titulu balvas.
     Pieteikuma anketu konkursam var atrast Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Kultūras ziņas”. Aizpildīta anketa jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, ar norādi „Konkursam „Cālis 2012”” vai elektroniski: valda.zeltina@aluksne.lv līdz 2. maijam.
     Sīkāka informācija par konkursu: kultūras un sporta nodaļa, Dārza ielā 11, 204. kabinetā, Sanita Eglīte, 64381489, 26335234, e - pasts: sanita.eglite@aluksne.lv; Alūksnes pilsētas Tautas nams, Brūža ielā 7, direktore Sanita Bērziņa, 264322105, 26590320, e - pasts: sanita.berzina@aluksne.lv.

Pieteikuma anketa


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv