Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 13. septembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Pa darba kārtību.
  2. Par līdzfinansējumu biedrībai “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”.  
  3. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “Sudrabs””.
  4. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža”.
  5. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai.
  6. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta realizācijai.
  7. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.
  8. Par grozījumu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.
  9. Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
  10. Par sociālā  dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv