http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
SIA "Rūpe"SIA “Rūpe”
Brūža ielā 6
Alūksnē, LV 4301

Valdes loceklis: Artis SVIKLIS

 

Tālrunis: 64381087
Ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu gadījumā zvanīt pa tālruni: 27820334
Atkritumu pieteikšana izvešanai pa tālruni: 64381086
Tālrunis grāmatvedībā: 64381088
Tālrunis kasē, fakss 64381089
e-pasts: info@rupe.lv
Mājaslapa:  http://www.rupe.lv/

 

SIA „RŪPE” sniedz šādus pakalpojumus:

 

Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

 

Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošana

 

Septisko tualešu iztukšošana

 

Bioloģisko tualešu iznomāšana pasākumiem (ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas – ar domes saskaņojumu)

 

Lielgabarīta atkritumu savākšana un utilizācija 

Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem pieejama ŠEIT

Cienījamie klienti!

 

SIA “Rūpe”informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr. 137, no 2016.gada 1.janvāra visiem SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Alūksnes novadā noteikti šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi: 


Pakalpojums

Mērvienība

Tarifs EUR,bez PVN

Tarifs EUR,ar PVN*

Ūdensapgāde

1 m3

1.07

1.29

Kanalizācija

1 m3

1.42

1.72

Kopā

1 m3

2.49

3.01

 

*„Pievienotās vērtības nodokļa likums” paredz, ka pašlaik spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme 21%.

SIA “Rūpe” aicina visus pakalpojumu lietotājus decembrī nolasīt un iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus, lai viss 2015.gadā patērētais ūdens tiktu aprēķināts pēc vecā tarifa. Noslēgtie līgumi paredz, ka par patērēto ūdeni ir jānorēķinās tekošā mēnesī. Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Atgādinām, ka skaitītāja rādījumus mūsu klienti var ziņot gan pa telefonu, gan elektroniski pa e-pastu udens@rupe.lv vai info@rupe.lv. Skatītāju rādījumus par 2015.gada decembrī patērēto ūdeni, sakarā ar tarifa maiņu, pieņemsim līdz 2016.gada 5.janvārim.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā mūsu klienti laipni aicināti SIA „Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē vai pa tālruni 6 43 81089.   
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RŪPE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”

Notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „RŪPE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 


SIA „Rūpe” izsludina iepirkumu “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi” , identifikācijas Nr.: RUPE-01/2017
Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.aluksne.lv  vai Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 12.05.2017. plkst.: 11:00.
Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 12.05.2017. plkst.: 11:00.


Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit
Publicēts 03.04.2017.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem skatīt Šeit.
Publicēts 08.05.2017.

PAZIŅOJUMS PAR IEPRIKUMA PĀRTRAUKŠANU
Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2017
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru pamatojoties uz to, ka iepirkums ar identifikācijas Nr. RUPE-001/2017 tika sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apstiprinātas 19.03.2014. (turpmāk – vadlīnijas) un kurās ir atsauces uz 2017. gada 1. aprīlī spēku zaudējušo likumu “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums” (stājas spēkā 04.09.2010). Ņemot vērā, ka 2017. gada 1. aprīlī ir stājies spēkā jauns Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums un IUB jaunās vadlīnijas ir stājušās spēkā 2017. gada 8. maijā, izsludinātā iepirkuma nosacījumi neatbilst normatīvo aktu prasībām.Publicēts 11.05.2017.SIA „Rūpe” izsludina iepirkumu “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, identifikācijas Nr.: RUPE-01/2016

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr.53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304
Iepirkuma priekšmets:Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi;2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.aluksne.lv vai Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 01.08.2016. plkst.: 11:00.
Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 01.08.2016. plkst.: 11:00.

Publicēts: 29.06.2016.PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201,
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2016
 Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu mainīt projektēšanas apjomu ņemot vērā ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanas prasības un iespējamos riskus par finansējuma saņemšanu (iepirkuma komisijas 29.09.2016. lēmums)

 

Publicēts: 29.09.2016.

PAZIŅOJUMS


Paziņojums par tarifa projektu

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada  2.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu NR 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.IEPAZĪTIES AR PILNU PAZIŅOJUMA TEKSTU


Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
05.10.2014. RUPE2014/02 „Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām” 19.11.2014.
Plkst.10.00


Pabeigts

SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Artis Sviklis
Tālr.: 64381087, mob.26417304, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
22.10.2014. RUPE2014/01 „Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām” 03.11.2014.
Plkst.10.00


Pārtraukts

SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Artis Sviklis
Tālr.: 64381087, mob.26417304, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/11/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. plkst.11.00

Pabeigts
Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Zeltiņu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts.
16.09.2015.

SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!


 

 

 Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/10/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014.
Plkst.10.00


Pabeigts
Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Strautiņu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts
24.08.2015.

SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!
Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/12/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. plkst.12.00

Pabeigts

Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Jaunzemu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts


21.09.2015.

SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!
Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”


Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/9/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. plkst.09.00

Pabeigts

Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Alsviķu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts


26.09.2015.SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/7/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. plkst.11.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/6/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014.
Plkst.10.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/8/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. plkst.12.00
Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/5/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. plkst.09.00
Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 ietvaros tiek izsludināts

iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.06.2014.

Grozīts: 09.07.2014.
RUPE/2014/4/ERAF Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” 10.07.2014. plkst.14.00

Grozīts: 18.07.2014. plkst.14.00
Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:


Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.06.2014.

Grozīts: 09.07.2014.
RUPE/2014/3/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Jaunlaicenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 10.07.2014. plkst.13.00

Grozīts: 18.07.2014. plkst.13.00
Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
06.06.2014.

Grozīts: 09.07.2014.
RUPE/2014/2/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 11.07.2014. plkst.10.00

Grozīts: 31.07.2014. plkst.10.00
Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
06.06.2014.


Grozīts: 09.07.2014.
RUPE/2014/1/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Jaunlaicenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 11.07.2014. plkst.09.00

Grozīts: 31.07.2014. plkst.9.00
Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/6/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība

10.01.2014. Plkst.14.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/5/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Jaunlaicenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība

10.01.2014. Plkst.13.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/4/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība

10.01.2014. Plkst.11.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/3/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība

10.01.2014. Plkst.10.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.11.2013. RUPE/2013/2/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība

10.12.2013. Plkst.10.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
21.11.2013
RUPE/2013/1/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība

06.12.2013. plkst.14.00

Grozīts:
11.12.2013. plkst.14.00

Pabeigts
SIA „Rūpe”
Reģ.Nr. 53203000201
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!


Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Kolberģa ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts
02.09.2013


„Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām”
29.08.2013


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/036 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros”
 
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
06.06.2013.
ERAF/2013/3R Iepirkuma priekšmets ir:
- artēziskā urbuma rekonstrukcijas;
- artēziskā urbuma tamponēšanas;
- ūdenstorņa rekonstrukcijas (V=66m3);
- ūdensapgādes tīklu izbūves (2 142 m);
- pašteces kanalizācijas tīklu (1 851 m);
- kanalizācijas spiedvada (176 m);
- 2 kanalizācijas sūkņu staciju (ar jaudu 1,86 l/s un 1,69 l/s);
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Q=40m3/dnn);
būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

2013.gada 8.jūlijs, plkst. 11:00

Pabeigts - pēc 2013. gada 10.jūlija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Personu apvienībai „Ventars - Jaunmāja” ar piedāvāto līgumcenu 283 056,97 LVL bez PVN.

Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valdes loceklis Valfrīds Vilks
tālr.nr.: 64381087,
mob.nr.: 26358504
faksa nr.: 64381087,
e-pasts: rupealuksne@apollo.lv


Ieguldījums tavā nākotnē!


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/036 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta
Māriņkalna ciemā” ietvaros”

 
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.01.2013.
ERAF/2013/1R Iepirkuma priekšmets ir:
- artēziskā urbuma rekonstrukcijas;
- artēziskā urbuma tamponēšanas;
- ūdenstorņa rekonstrukcijas (V=66m3);
- ūdensapgādes tīklu izbūves (2 142 m);
- pašteces kanalizācijas tīklu (1 851 m);
- kanalizācijas spiedvada (176 m);
- 2 kanalizācijas sūkņu staciju (ar jaudu 1,86 l/s un 1,69 l/s);
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Q=40m3/dnn);
būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

2013.gada 27.februāris, plkst. 11:00

2013.gada 13.marts plkst. 11:00
Pārtraukta

Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

PRECIZĒJUMS

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valdes loceklis Valfrīds Vilks
tālr.nr.: 64381087,
mob.nr.: 26358504
faksa nr.: 64381087,
e-pasts: rupealuksne@apollo.lv


Ieguldījums tavā nākotnē!


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/036 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros”
 
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.01.2013. ERAF/2013/2R „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros” 2013.gada 27.februārim, plkst. 10:00 Pabeigts – pēc 2013. gada 26.jūlija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Apvienība SIA „Sistēmeksperts” ar piedāvāto līgumcenu 5 978,00 LVL bez PVN.

Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valdes loceklis Valfrīds Vilks
tālr.nr.: 64381087,
mob.nr.: 26358504
faksa nr.: 64381087,
e-pasts: rupealuksne@apollo.lv


Ieguldījums tavā nākotnē!


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros”
 
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.12.2012. ERAF/2012/2R „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros” 2013.gada 31.janvārim, plkst. 16:00 Pabeigts – pēc 2013. gada 20.maija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Apvienība SIA „Sistēmeksperts” un SIA „Pamati” ar piedāvāto līgumcenu 2 900,00 LVL bez PVN.

Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valdes loceklis Valfrīds Vilks
tālr.nr.: 64381087,
mob.nr.: 26358504
faksa nr.: 64381087,
e-pasts: rupealuksne@apollo.lv


Ieguldījums tavā nākotnē!


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros”
 
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.12.2012. ERAF/2012/1R Iepirkuma priekšmets ir:
- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1657 m);
- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (708 m);
- kanalizācijas sūkņu stacijas (Q = 10,8m3/h) izbūve;
- bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q = 25 m3/dnn);
- dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (atdzelžošanas) izbūve ar jaudu 6,0 m3/h;
- 3 hidroforu (katru pa 1000l) uzstādīšana
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.
2013.gada 31.janvārim, plkst. 15:00


Pēc grozījumiem piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 6.februāris plkst.15:00
Pabeigts – pēc 2013. gada 26.aprīļa iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Siltumkomforts” (Reģ. Nr. 40003797725) ar piedāvāto līgumcenu 184 789,88 LVL bez PVN.

Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

NOLIKUMA GROZĪJUMI
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA GROZĪJUMI

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valdes loceklis Valfrīds Vilks
tālr.nr.: 64381087,
mob.nr.: 26358504
faksa nr.: 64381087,
e-pasts: rupealuksne@apollo.lv


Ieguldījums tavā nākotnē!

 Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/085/036, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss

 

Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/085/036

 

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
29.03.2012. 2012-3 ERAF Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” izstrāde un autoruzraudzība 2012.gada 11. aprīlim plkst. 13:00. Pabeigts


Ieguldījums tavā nākotnē!

ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē

 Projekta„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/086/037, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss

 

Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/086/037

 

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
19.03.2012. 2012-2 ERAF Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” izstrāde un BŪVNIECĪBA 2012.gada 27. aprīlim plkst. 13:00 Pabeigts


Ieguldījums tavā nākotnē!

ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē

 Projekta„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA VECLAICENES PAGASTA KORNETU CIEMĀ”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss

 

Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035

 

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
16.03.2012. 2012-1 ERAF Tehniskā Projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA VECLAICENES PAGASTA KORNETU CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība 2012.gada 4. aprīlim plkst. 13:00 Pabeigts


Ieguldījums tavā nākotnē!

ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē

 


          

 

Izsludināts "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā inženiertehniskā uzraudzība" atkārtots iepirkums projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” ietvaros

 

Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009

 

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
12.05.2011. R 2011–KF 1
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā
inženiertehniskā uzraudzība
līdz 2011.gada 22.jūnijam, plkst. 16:30 Aktīvs
 


            
GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ (20.09.2010)
 
     SIA „Rūpe” izsludinātajai atklātajai iepirkuma procedūrai par tiesībām veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvdarbus Alūksnes pilsētā, iepirkuma i.d. Nr.: R 2010–KF1 projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, reģ. Nr. 53203000201,. Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valfrīds Vilks, tālrunis 64381087,
e-pasts: rupealuksne@apollo.lv.
 
      Ar nolikumā izdarītajiem grozījumiem var iepazīties elektroniski Alūksnes novada domes mājas lapā: www.aluksne.lv., kā arī ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

     Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2010.gada 19.oktobrim, plkst. 16:00
 
Nolikums
 
Nolikums ar grozījumiem
 
Nolikums ar grozījumiem 2
 


Pielikums ar 12.10.2010 precizējumiem

Tehniskā specifikācija

(publicēts 07.05.2012.)            

04.07.2012.

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē” (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009) ietvaros rīkotajā iepirkuma procedūrā „Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Alūksnes pilsētā” (ID Nr. R 2012 – KF 3), pēc 2012.gada 15.jūnija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Rubate” (Reģ. Nr. 40003291605) ar piedāvāto līgumcenu LVL 197 984,54 (bez PVN).(publicēts 08.08.2011.)
Jaunākās ziņas
Novembris 2017
P O T C P S Sv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

banerisbaneris