http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Pašvaldības aģentūra “ALJA”

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Dārza ielā 11, 408. kabinets
Alūksnē, LV 4301

Direktors: Māris LIETUVIETIS, tālrunis 26141741
Inspektori:
Andris JERUMS, tālrunis 26389199
Roberts PILIPS, tālrunis 26472570
e-pasts: alja@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000018622

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301

AS „SEB” Alūksnes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

Struktūrvienība Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”
Ar kodu 90010446069
AĢENTŪRAS NOLIKUMS Spēkā no 01.01.2014.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ALJA” 2017.GADA DARBA PLĀNS

Alūksnes ezera ekspluatācijas noteikumi (Grafiskie pielikumi)

Alūksnē modernizē makšķerēšanas licenču iegādes iespējas

Hidrotehniskās būves-zušķērāja ekspluatācijas (darbināšanas) noteikumi

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa attīstības stratēģija
2015. – 2017.gadam

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa attīstības stratēģija
2012. – 2014.gadam


Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2016.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2015.gada publiskais pārskats


Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2014.gada publiskais pārskats


Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2013.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2012. gada publiskais pārskats


Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2011. gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2010. gada publiskais pārskats


LICENCES

 

Makšķerēšanas licenču cenas Alūksnes ezerāVienas dienas licence, izņemot - līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas (izņemot maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem), 3 zandartus diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Maija, jūnija mēnesī aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 3,00 EUR.Mēneša licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas (izņemot maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem), 3 zandartus diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Maija, jūnija mēnesī aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 10,00 EUR.

Vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 5,00 EUR.Maija mēneša septiņu dienu licence
līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 25,00 EUR.Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta no 1.janvāra līdz 31.decembrim. Lomā atļauts paturēt 1 līdaku, 1 zandartu, 1 sīgu, 1 zuti diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Aizliegts makšķerēt no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem un no ledus. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles.

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no 1.janvāra līdz 31.decembrim, izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem. Lomā atļauts paturēt 1 līdaku (izņemot maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem), 1 zandartu, 1 sīgu, 1 zuti diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Maija, jūnija mēnesī aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles.

Vasaras sezonas licence makšķerēšanai no 1.maija līdz 31.augustam, izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas (izņemot maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem), 3 zandartus diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Maija, jūnija mēnesī aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis, vai to daļas. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 20,00 EUR.Rudens sezonas licence makšķerēšanai no 1.septembra līdz 31.decembrim. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, 3 zandartus diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transporta līdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 20,00 EUR.Ziemas sezonas licence makšķerēšanai no 1.janvāra līdz 30.aprīlim. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, 3 zandartus diennaktī, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transporta līdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30.aprīlim. Lomā nav atļauts uzglabāt un paturēt varavīksnes foreles. Cena 15,00 EUR.

Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana

1. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta ir tiesīga saņemt jebkura persona;
2. Gada bezmaksas licenci - ir tiesīgi saņemt:
2.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
2.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
2.3. personas ar invaliditāti;
2.4. politiski represētās personas un maznodrošinātās personas;
2.5. Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;
2.6. personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu Alūksnes ezera krasta zonas sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst būtiskus draudus videi, u.c., kuras veicot šo ieguldījumu ir darbojušās bez atlīdzības, un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” konsultatīvā padome.2.punktā minētām personām, makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides.

Licenču iegāde

P/a „ALJA”, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 13.30 un 14.30 – 17.00, tālr. 26141741, 26389199 un 26472570;

Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, sadaļā e-Loms;

Degvielas uzpildes stacija "Virši - A" Rīgas ielā 11, Alūksnē, tālrunis 64381110 / EUR 4,00.


Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos.

Gada bezmaksas licences var saņemt tikai p/a „ALJA”, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba laikā, tālr. 26141741, 26389199 un 26472570.

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.

Alūksnes ezerā licenču iegādi iespējams veikt ar viedtālruni (SMS)
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi Spēkā no 01.04.2015.

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā Spēkā no 03.04.2014.
 
"Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām" (spēkā no 03.07.2014.)
 
NOTIKUMI ALŪKSNES EZERĀ

Var iznomāt laivas, ūdens velosipēdus


KARTES

Alūksnes ezera dziļuma karte
 
Alūksnes ezera un ap to esošo kultūras pieminekļu karte
Pēdējās izmaiņas:
22-06-2017 15:49


Jaunākās ziņas
Novembris 2017
P O T C P S Sv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

banerisbaneris