http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Jaunlaicenes muižas muzejs

„Dravnieki”
Jaunlaicenes pagasts,
Alūksnes novads, LV- 4336


Vadītāja: Sandra Jankovska


Kontaktinformācija:
22415419; 29356277
e- pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lvJaunlaicenes muižas muzejs atrodas Vidzemes ziemeļaustrumos, Alūksnes augstienē. Dievs mūsu pusi apveltījis ar brīnišķīgām ainavām, tāpēc Jaunlaicenes muiža bijusi viena no skaistākajām lauku muižām Vidzemē. Šeit Sācies baronu Volfu dzimtas Vidzemes atzars. Ēkas celtas 18.gs. beigās un 19.gs. pirmajā pusē, saglabājušās 16 celtnes. Jaunlaicenes parka platība 9 ha ar skaistiem dīķiem, saliņu un vairākiem dižkokiem. Vienā no ēkām, muižkunga mājā, iekārtots muižas muzejs.Jaunlaicenes muižas muzeja darba laiks 2017. gadam


Ziemas sezona     
                              

Novembris - marts
P.         Slēgts
O.        9:00-17:00
T.        9:00-17:00
C.        9:00-17:00
Pt.       9:00-17:00
S.         9:00-17:00
SV.      SlēgtsVasaras sezona


Aprīlis – oktobris
P.         Slēgts
O.        10:00-18:00
T.        10:00-18:00
C.        10:00-18:00
Pt.       10:00-18:00
S.         10:00-18:00
SV.      11:00-17:00Jaunlaicenes muižas muzeja pakalpojumu cenrādis


Muzeja piedāvājums 2017.gadamPamatekspozīcija
- Jaunlaicenes muiža
Jaunlaicenes muižas apsaimniekošanas shēma. Ziņas par muižas sadzīvi no Johana Gotlība Volfa mazbērnu piezīmēm. Plaša informācija par baronu fon Volfu dzimtu, Jaunlaicenes muižas ēkām. Nodarbība pie kungu dzīvojamās mājas maketa. Speciālista stāstījums, iegūto zināšanu nostiprināšana ar rotaļu. Nodarbība 30 minūtes.Pamatekspozīcija
-  Malēnieši Opekalna draudzē
Baznīcas celšana un Ziemeļu kara ietekme. Opekalna draudze, muižas un robežas. Informācija par mācītājmuižu un mācītājiem. Nemieri 19.gadsimta beigās. Malēniešu izcelšanās un teritorija, kuru tie apdzīvoja. Ieskats malēniešu valodā un cilvēku raksturīgākajās īpašībās.

Izstāde:Baltā smilšu kalniņā” no 20.05.2017. līdz 30.03.2018
Stāstīs par kapsētām Opekalna draudzē, sen aizmirstām apbedīšanas tradīcijām,  darbiem, kas dvēselēm jāstrādā debesu valstībā.Jaunlaicenes muižas muzeja izglītojošo  nodarbību piedāvājums
Visu gadu (telpās)

Nodarbības

Atbilstība valsts pamatizglītības standartam

Nepieciešamās priekšzināšanas

Tēma, ko vēlams apskatīt skolā pirms nodarbības muzejā

Nodarbības laiks /Cilvēki grupā

Nosaukums

Apraksts

Tēma

Apakštēma

Rotaļas un blēņas

Skolēni iepazīstas ar četrām rotaļlietām, noskaidro, no kādiem materiāliem tās izgatavotas, vienu rotaļlietu izgatavo paši, apgūst spēlēšanās prasmi ar visām iepazītajām lietām

Sociālās zinības
1.-9.klasei

Ētiskās vērtības, latviešu svētki un parašas

Izprast jēdzienus – sadarbība un dalīšanās, iecietība pret citādo. Izpratne par savām spējām ietekmēt vides kvalitāti pieklājīga uzvešanās

Rotaļlietas vectētiņu un vecmāmiņu bērnībā

30-40 min. / Līdz 30 dalībnieki

Vāveru tīšana

 Saruna par rotaļlietām,
ar ko spēlējās zemnieku bērni.
Bērni no auduma gabaliņa satin  rotaļlietu vāverīti, līdzņemšanai

Sociālās zinības
1.-9.klase

Izpratne par ētiskām vērtībām – čaklums, godīgums, izpratne par savām spējām ietekmēt vides kvalitāti

Sarunas veidošana, klausīšanās, darbošanās ar auduma gabaliņu

Rotaļlietas 19.-20.gs.

30 min. /  Līdz 20 dalībnieki

Malēniešu vārdu spēle

Saruna par valodas veidošanos, par malēniešu izloksni, praktiskais darbs – izprast septiņu malēniešu vārdu nozīmi, pievienojot literāro vārdu. Iepazīties ar 14 malēniešu vārdiem, nostiprināt iegūtās zināšanas spēlē
(odu sišana)

Latviešu valoda 1.-9. klasei

Valodas vēsture un attīstība, dzimtā valoda, dialekti un izloksnes

Lasītprasme, darbs ar tekstu iecietība pret atšķirīgo

izpratne par savas ģimenes ieguldījumu personības veidošanā

30 min. / Līdz 20 dalībnieki

Pastaliņu darināšana

Saruna par apavu valkāšanas tradīcijām17.-20.gs.
Dalībnieki no mākslīgās ādas paši  izgatavo vienu pastaliņu – suvenīru, līdzņemšanai

Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klase

Apģērbs, apavi

Klausīšanās, darbs ar trafareti, kaltu, lāpāmo adatu

Tērpa un apavu vēsturiskā attīstība

30-40 min. / Ne
vairāk par 6 dalībnieki

Skološanās ne pa jokam

Saruna par 18. un 19.gs. skolām un mācību metodēm.
Praktiskās nodarbība – boksterēšana, rakstīšana ar grifelēm, tupēšana uz zirņiem

Latvijas vēsture

6.-9. klasei

Tuvākās apkārtnes un Latvijas vēsture

Lasīt un rakstīt prasme

Nav nepieciešama

40-50 min. / Līdz 20 dalībnieki

Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem Krustabām veltīto tautasdziesmu pētījumu iepazīšana, Krustabu rituālu izspēlēšana lomu spēlēs Literatūra 8.klasei. Folklora Cilvēka mūža ritums latviešu tautasdziesmās Izprast jēdzienus – gods, negods, cilvēka tikumība, vardarbība Kas ir krustabas, iepazīties ar tautasdziesmām par krustabām Divas mācību stundas/
līdz 20 dalībnieki

* Ja vēlaties uz nodarbībām vest lielāku grupu, kā norādīts tabulā, muzejs piedāvā izvēlēties divas nodarbības. Tās notiks vienlaicīgi divām mazākām grupām, ar bērniem strādās divi darbinieki. Pēc pirmās nodarbības grupas mainīsies, un nodarbības notiks vēlreiz, lai visi varētu piedalīties abās nodarbībās.

 

Tikai vasaras periodā, nodarbības notiek muižas parkā, muzeja pagalmā un pagrabā, vēsā vai lietainā laikā, nepieciešams piemērots apģērbs


Nr. p.k.

Nodarbības

Atbilstība valsts pamatizglītības standartam

Nepieciešamās priekšzināšanas

Tēma, ko vēlams apskatīt skolā pirms nodarbības muzejā

Nodar- bības laiks / Cilvēki grupā

Nosaukums

Apraksts

Tēma

Apakštēma

1.

Dārgumu meklēšana Jaunlaicenes muižas parkā

15 minūšu pastaigas laikā  iepazīstas ar Jaunlaicenes muižu
Dārgumu meklētājiem tiek izsniegtas rakstiskas norādes kurām sekojot, meklē dārgumus

Latvijas vēsture 6.-9.klase

Muižniecība Latvijā un kultūras pieminekļi

Lasīt prasme, prasme klausīties un atcerēties dzirdēto

Kultūrvēsturis-
kais mantojums un tā saglabāšana

30-40 min. / Līdz 20

2.

Cāļu sargāšana no žagatām

Stāsts par bērnu pienākumiem lauku sētā 20.gs. sākumā, pārrunā tos,
Praktiskā nodarbība – šaušana ar kaķeni žagatas tēlam

Sociālās zinības
1.-9.klase

Gatavība sociāli atbildīgai nostājai, gatavība ievērot pieklājības normas

Sarunas veidošana, klausīšanās, iztēlošanās, argumentēšana

Mani pienākumi mājās un skolā. Manu vecāku pienākumi viņu bērnībā

30 min. /Līdz 10

3.

Kad muižā zvani skanēja

Saruna par skaņām, ko dzirdam  mūsdienās, stāsts par skaņām18., 19.gs. muižā, skaņu atdarināšana, lomu spēle 

Dabas zinības
1.-6. klase

Fizikālie procesi - skaņa

Sarunas veidošana, klausīšanās, iztēlošanās,

Skaņas izplatīšanās un skaņas uztvere ar ausīm

40-50 min. / Līdz 20


Pirmsskolas vecuma bērnu grupām un pamatskolas pirmajai klasei.
Nodarbības notiek muzeja pagalmā, vēsā vai lietainā laikā, nepieciešams piemērots apģērbs

Nr. p.k.

Nodarbības

Atbilstība valsts pamatizglītības standartam

Nepieciešamās priekšzināšanas

Tēma, ko vēlams apskatīt skolā pirms nodarbības muzejā

Nodarbības laiks /  Cilvēki grupā1

nosaukums

apraksts

Tēma

Apakštēma

1.

Olas dārgumi

Saruna par lieldienām./ mājputniem.  Krāsainu koka olu ripināšana un šķirošana. Vistas un zelta olas meklēšana, dārgumu meklēšana  pēc norādījumiem

Dabas zinības

Dzīvnieki

Klausīšanās, saruna, krāsu pazīšana, mājputnu pazīšana, skaņu un kustību  atdarināšana,  orientēšanās apkārtnē

Putni dabā un lauku sētā, Gadskārtu svētki - Lieldienas

30 min. / Līdz 20

2.

Kur palika cālīši?

Saruna par vistu un cālīšiem, noskaidro, kur cālīši guļ naktī. Klausās stāstu par pazudušajiem cālīšiem. Meklē cālīšus, meklējot ciparus un minot mīklas

Dabas zinības

Dzīvnieki

Klausīšanās, saruna, ciparu 1-10 pazīšana, mīklu minēšanas prasmes,   kustību un skaņu atdarināšana, orientēšanās apkārtnē

Putni lauku sētā

30 min. / Līdz 20

 


Sveču mēneša piedāvājums (siltās telpās)
Nodarbība pielāgota arī pirmskolas bērnu grupām

Nr. p.k.

Nodarbības

Atbilstība valsts pamatizglītības standartam

Nepieciešamās priekšzināšanas

Tēma, ko vēlams apskatīt skolā pirms nodarbības muzejā

Nodarbības laiks / Cilvēki grupā1

Nosaukums

Apraksts

Tēma

Apakštēma

1.

Nu ir gaiša istabiņa

Saruna  par telpu apgaismošanu, skala dedzināšanas demonstrācija, sveces taisa mērcējot, līdzņemšanai

Dabas zinības 1.-6. klase

 

Fizikālie procesi – gaisma un siltums

Lasīšana, klausīšanās, darbs ar tekstu, prasme darboties patstāvīgi

Gaisma dažādos gadalaikos.
Telpu apgaismošana mūsdienās

40-50 min./ Līdz 20


 

Ziemassvētku piedāvājums (siltās telpās) Pielāgots arī pieaugušajiem


Nr. p.k.

Nodarbības

Atbilstība valsts pamatizglītības standartam

Nepieciešamās priekšzināšanas

Tēma, ko vēlams apskatīt skolā pirms nodarbības muzejā

Nodarbības laiks /  Cilvēki grupā1

nosaukums

apraksts

Tēma

Apakš- tēma

1.

Eglītes plūkšana

Informācija par sarunvalodā lietotu teicienu: “Dedzināt eglīti” noskaidro, kas slēpjas zem teiciena “Eglītes plūkšana”
Laimes akā paslēpti uzdevumi katram bērnam. Iespējams izvilkt ķīlas izpirkšanas uzdevumu, rīkojumu  noskaitīt pantiņu, nodziedāt dziesmiņu, iemācīt visiem rotaļu, vai, ja laimējas, nedarīt neko. Pēc paveiktā uzdevuma “Plūc eglīti”

Sociālās zinības
1.-9.klasei

Ētiskās vērtības, latviešu svētki un parašas

Izprast jēdzienus – sadarbība un dalīšanās, iecietība pret citādo, pieklājīga uzvešanās, izpratne par savām spējām ietekmēt vides kvalitāti

Nav nepieciešams

30-40 min. / Līdz 30Mūžizglītības programmas:

Zemnieku ēšanas paradumi – Latvijas vēstures iepazīšana 18. un 19. gs. Iepazīt un izprast zemnieku ēšanas paradumus. Praktiskā nodarbībā apgūt maizes cepšanu uz iesmiem un zupas strēbšanu ar koka karoti.  Nodarbības ilgums -1 stunda 40 minūtes. Mērķauditorija – visi interesenti.
Kā baronese zeķes lāpīja -  padziļināt zināšanas par muižniecību Latvijā 18. un 19.gs.,  apgūt lāpīšanu šveiciešu manierē”, nobaudīt baroneses viesmīlību un brīnišķīgo kliņģeri. Nodarbības ilgums līdz 60 minūtēm. Mērķauditorija – visi interesenti.

Lekcijas:

“Lintenes meitu skola”  par meiteņu mācību iestādi ar augstāko mācību kursu (sadzīve, mācību un audzināšanas metodes)  Opekalna draudzes teritorijā 19. gs. Iespējama arī boksterēšanas nodarbība.

“Malēnieši un viņu valoda”  - nopietni un jokojoties par malēniešu raksturu, izloksni un teritoriju. Malēniešu tosta (četrās valodās) mācīšanās. 

 Pasākumi:

Pēc laulību ceremonijas „Daži padomi dzīvei no Jaunlaicenes muižas”. Muižas madāmas jaunajam pārim un kāzu viesiem sniedz vērtīgus vēsturiskus padomus dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. Pasākums ilgst līdz 1 stundai. Labos laika apstākļos – muzeja pagalmā. Vēlami ērti apavi.
Krustabas „Senas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem” - sirsnīgs pasākums ģimenei ar pādes dancināšanu un citām senām izdarībām. Pasākums ilgst līdz vienai  stundai. Labos laika apstākļos pasākuma I daļa iespējama muzeja pagalmā un parkā.

 

Ja vēlaties apskatīti muzeju ārpus darba laika, zvaniet: 22415419 vai 29356277, vienosimies!


Pēdējās izmaiņas:
20-02-2017 14:57


Jaunākās ziņas
Novembris 2017
P O T C P S Sv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

banerisbaneris